voeten
  • Kaas- en wijnavond
  • Geutelingenwandeling Elst
  • Zwalm Vlaamse Ardennen
  • Driekastelen route
  • Scheldemeersen Zevergem
  • Oostende/Stene
  • Wandelvakantie Bütgenbach
  • Ertvelde/Rieme
  • Kapellen klein schietveld
  • Antwerpen in kerstsfeer

Beste wandelaar,

Het nieuwe wandeljaar is grotendeels door jullie zelf samen gesteld, een primeur in onze lange geschiedenis van de wandelclub. Heel wat wandelaars reageerden enthousiast op onze oproep om zelf eens een wandeling te organiseren zoals daar zijn: André & Ingrid, Fons, Manuela & Erik, André en Isabel. Uiteraard ontbreekt onze Antwerpse wandelvriend Frank niet in het rijtje. En op verzoek van heel wat wandelaars herneemt Hans een wandeling die we heel wat jaren geleden nog gewandeld hebben. Kortom, onze kalender 2019 heeft weer heel wat te bieden in diverse streken van ons mooie Vlaanderen.

We hopen jullie op één van deze wandelingen te mogen begroeten.

Het Bestuur

DATUM PLAATS Organisator - Telefoon - e-mail
Zaterdag
12 januari 2018

Nieuwjaarswandeling

multimedia Wallendorf

kaas-en wijnavond

Ingrid, André, Jean Jacques
ingrid.huygens@hotmail.com wandelclub@finasvoetstap.be

Zondag
17 februari 2019

Geutelingenwandeling Elst

Hans (0499/70.51.54)hans.vanhaesebroeck@telenet.be
Zondag
17 maart 2019

Zwalm/Vlaamse Ardennen

Fons Van Overstraetenalfons.vanoverstraeten@skynet.be
Zaterdag
27 april 2019

Driekastelenroute - Brugge Ommeland

André & Ingridingrid.huygens@hotmail.com
Zondag 26 mei 2019

Scheldemeersen Zevergem

Manuela & Erik Pauwelynerik.pauwelyn@gmail.com
Zondag
16 juni 2019

Oostende/Stene

André Van Notenandgil@skynet.be
Van donderdag 12 tot zondag 15 september 2019
WANDELVAKANTIE

Wandelvakantie Bütgenbach

Luc, Koen, Myriam en Greta (0497/94.55.23)vanlimbergenluc@gmail.com
Zondag 20 oktober 2019

Ertvelde Rieme

tussen haven en industrie

Isabel Vanderstraetelvdstraete@gmail.com
Zaterdag
16 november 2019

Kapellen, het kleine Schietveld

Frankfrank.borrenbergen@hotmail.com
Zondag
15 december 2018

Antwerpen in Kerstsfeert

Frankfrank.borrenbergen@hotmail.com